SUGENG TANGGAP WARSA KAPING 33 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Umbul-umbul maneka warna wis tumancep ing sauruting margi ing sajroning pawiyatan luhur, Universitas Sebelas Maret. Kumlebet anut ilining bayu, ana kuning, abang, biru, lan maneka warna liyane. Mbuktekake menawa UNS kuwi bisa nampa sapa wae tanpa mbedak-mbedakake suku, ras, agama, apamaneh bandha donya.

Jejering pawiyatan luhur, UNS bakal dadi saya moncer lan ngrembaka anggone nggulawenthah para kridha supaya dadi manungsa sing utama. Kanthi linambaran maneka warna budaya, UNS bakal tansaya wicaksana kaya sang wikhu sing dadi lambange UNS.

Sugeng tanggap warsa UNS, muga-muga bisa dadi pawiyatan luhur sing bakal nglairake manungsa-manungsa pinunjul, jujur, lan ora kelangan jati dhiri.

Aja rumangsa bisa, nanging bisaa rumangsa.